O projektu

Projekt České souvislosti je nezávislou aktivitou, jejímž cílem je se zapojit do veřejné diskuse o problémech České republiky, jejích institucí a především politické reprezentace. Autoři chtějí využít svých zkušeností i odstupu, který od vybraných témat mají, aby nabídli nové pohledy a kritické hodnocení věcí, které považují za důležité. Oslovit chtějí širší veřejnost, která má zájem o veřejné dění, včetně veřejné a neziskové sféry a světa médií.

Konkrétně si projekt České souvislosti za svůj cíl klade především:

  • Přispívat do debaty o veřejných otázkách v ČR a kultivovat ji.
  • Analyticky posuzovat a kriticky hodnotit vybrané aktuální události.
  • Nabízet nové pohledy na veřejně diskutovaná témata.
  • Autorsky glosovat aktuální politické dění.

Vydavatelem tohoto webu je stejnojmenná nezisková organizace, která aktivity zastřešuje.