Průmyslová rošáda?

16. 7. 2015 - 08:58

sobotka_mladekSpekulace o odchodu ministra průmyslu Mládka jsou už pravidelným jevem. Nepřímo je potvrdil i sám Mládek, když se v červnu sešel s premiérem Sobotkou. V poslední době spekulace opět zesílily, obšírně se jim v úterý věnovaly například Hospodářské noviny. Tlak na Mládkův odchod tak postupně roste.

Důležitým úhlem pohledu je to, kdo se má stát jeho nástupcem. V tom se spekulace shodují – jde o Tomáše Prouzu, dosavadního státního tajemníka pro EU. Mládek je ministrem problematickým, ovšem ne natolik, aby bylo jeho odvolání nezbytné. Nabízí se proto otázka, zda motivem není výkon ministra současného, ale právě ambice ministra budoucího.    

Kdo je Tomáš Prouza?

Tomáše Prouzu si v roce 2004 vybral tehdejší ministr financí Sobotka jako svého náměstka. Z jeho životopisu navíc vyplývá zajímavý fakt, že se před i po svém angažmá v politice dokázal úspěšně adaptovat v byznysu – tím rozhodně nezapadá do profilu klasického sociálního demokrata. V roce 2010, tři roky po odchodu z ministerstva financí, sám sebe dokonce popsal jako „typického zklamaného pravicového voliče“. Počátkem roku 2015 ovšem vstoupil do ČSSD.

Zajímavou epizodou je úsilí T. Prouzy o místo ředitele Národního divadla. V roce 2012 usiloval o tuto funkci, přičemž ke svým plánům se vyjádřil v obsáhlém rozhovoru pro portál Česká pozice. Tento fakt může sloužit mimo jiné i pro přesnější obraz možného budoucího ministra průmyslu.

Státní tajemník pro EU

Funkci „státního tajemníka pro EU“ při Úřadu vlády zřídila kdysi Nečasova vláda. Jde o torzo původního „euroministerstva“, které bylo zřízeno pro účely českého předsednictví v Radě EU a existovalo až do roku 2010. Hlavní náplní této sekce pro evropské záležitosti je nyní koordinace postojů a pozic ČR k různým evropským otázkám. Prouza byl do této funkce jmenován hned po jmenování Sobotkovy vlády v roce 2014.

Role „státního tajemníka pro EU“ je stále velmi podobná roli ministra – účastní se jednání vlády, jedná s evropskými partnery o důležitých otázkách a je mediálně velmi viditelný. Slabinou funkce je fakt, že se jedná „pouze“ o ředitele sekce bez vlastního úřadu. Označení „státní tajemník“ bylo od roku 2010 spíše nálepkou, jak navenek této důležité roli dát alespoň nějakou formu.

Služební zákon je problém

Prouzova role se dramaticky změnila v okamžiku, kdy začal působit služební zákon. Podle něj je jeho funkce nazvána značně krkolomně: „Náměstek vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení sekce pro evropské záležitosti“. A je jen otázkou času, kdy jej (anebo premiéra) někdo upozorní, že si osoba v této funkci nemůže říkat „státní tajemník“; zákon to prostě neumožňuje.

Prouzův vstup do ČSSD i ambice z minulosti mohou signalizovat, že takto nejistá role bez možnosti kontroly nad vlastním úřadem může současného státního tajemníka pro EU motivovat k úsilí o změnu. Už v minulosti se skrze evropskou agendu věnoval tématům, která mají spíše ekonomický charakter: energetice, digitální ekonomice a dalším oblastem, které spadají do kompetencí MPO.

Mládek jako ohrožený druh

Ministr Mládek v minulosti čelil víceméně oprávněné kritice, ať už například za své výroky na úkor živnostníků, za jednostrannou podporu prolomení těžebních limitů v severních Čechách či za své proruské vyjadřování. Pokud bychom ovšem porovnali výkony a úspěšnost všech ministrů Sobotkovy vlády, nespadá Mládek, řečeno obrazně, mezi nejohroženější druhy. Pokud odmyslíme práci ministrů dalších koaličních stran, v poslední době je nejméně úspěšným ministrem ČSSD jednoznačně J. Dienstbier.

Změny ministrů ale nejsou podmíněny pouze tím, jak se jim v jejich funkci daří; jsou rovněž reprezentanty různých skupin ve vlastní straně. A právě toto je pravděpodobně pro premiéra klíčový faktor. V minulosti už prokázal, že navzdory značně nevýraznému vnějšímu obrazu dokáže velmi efektivně různé frakce korigovat. O osudu Mládka a o ambicích Prouzy tak nejspíše rozhodnou siločáry uvnitř ČSSD, nikoliv počet jejich statusů na sociálních sítích. A na to by se měla jak média, tak i sami aktéři soustředit.

 


FacebookTwitterGoogle+LinkedInPrintFriendlyShare