Samospráva – inspirace pro stát, závěrečná část

10. 6. 2015 - 18:34

C:UsersJirkaELIkordinace situaceTDInfra_hranice Model (1)Praha v těchto dnech řeší otázku stavebních předpisů a z nich plynoucí otázky budoucí podoby města. Tento problém nemá ale jen hlavní město. I v menších obcích, zvláště v blízkosti velkých měst, existuje tlak stavitelů na co nejmenší náklady a co nejvyšší efektivitu konkrétních projektů; často to je ovšem na úkor dané obce.

V třetím a závěrečném dílu našeho rozhovoru se starostou obce Dolní Břežany Věslavem Michalikem přišla řeč právě na v Čechách opakovaně přetřásané téma problému developerů a neřízeného rozvoje obcí kolem větších měst. Jak a nakolik regulovat urbanistický rozvoj obce? Jak sladit soukromý a veřejný zájem?

České souvislosti: Abychom se posunuli dál; obce vašeho druhu jsou předmětem zájmu developerů. Stavby domů i dalších projektů obci na jednu stranu pomáhají, rozvíjejí ji. Na druhou stranu je zde veřejný zájem a potřeba regulovat to, aby se město vyvíjelo správným směrem z hlediska kvality života. Doporučil byste něco ostatním obcím vaší velikosti stran toho, jak se s developerským tlakem vypořádat?

VM: Co se týče soukromých investic, rozhodně je pravdou, že města a obce nemohou být samy těmi, kteří všechno realizují. Vždy zde bude poměřování soukromého a veřejného zájmu, což je dobře. Tím problémem u menších měst zůstává, že developer je oproti městům vybaven právní analýzou, kapitálem a dalšími kapacitami. My rozhodně nemůžeme vyčítat developerům jejich zisk.

Problémem obcí zůstává otázka, co by měly obce regulovat a jak.  Názor na tuto problematiku se stále ještě vyvíjí. Můj názor je, že obec má regulovat pouze urbanismus, nikoliv samotnou architekturu. Obec by neměla určovat tvar domu, barvu střechy apod., ale měla by regulovat urbanismus, tedy vnímání obce jako celku.

České souvislosti: Když se podíváme na jiné obce a města, někdy se stává, že developerské společnosti disponují takovým kapitálem a silou, že jim obec vyhoví. Nabízí se tedy otázka, zda si myslíte, že by měly být vytvořeny nějaké obecně platné stavební předpisy pro české obce?

VM: Já si myslím, že toto nyní ani není potřeba, protože už to ve stavebním zákoně je, akorát jsme to nevyužívali. Kdykoliv chce město či obec změnit svůj územní plán, rozšířit zastavitelné území, potřebuje souhlas krajského úřadu. Ten posoudí, zda nový záměr je v souladu se širšími vazbami v území. K tomu doposud neměly krajské úřady odvahu a nechaly se snadno ovlivnit developery. Co se týče univerzálních předpisů, v tomto ohledu bychom se měli poučit za hranicemi v Německu, kde mají jednoduchá pravidla a podle počtu obyvatel se zvyšuje minimální občanská vybavenost města, například škola a obchod. Je pevně dáno, že se zvyšujícím se počtem obyvatel se musí zvýšit i občanská vybavenost obce a její rozsah.

České souvislosti: Myslíte si, že je to v České republice reálné?

VM: Určitě. Kdybych byl hejtmanem Středočeského kraje, tak toto bez problému zavedu.

České souvislosti: Takže to nemusí vycházet ze státní úrovně?

VM: Nemusí, nicméně Ministerstvo pro místní rozvoj by to určitě také mohlo řešit a ukotvit to do nějaké prováděcí vyhlášky stavebního zákona, která se týká záboru zemědělské půdy. Ohledně občanské vybavenosti by to mělo fungovat úplně stejně.

České souvislosti: Pane starosto, díky za váš čas.

 

Zde najdete první část rozhovoru

Zde najdete druhou část rozhovoru


FacebookTwitterGoogle+LinkedInPrintFriendlyShare